Kategorier
Børn Tigerspring

TIGERSPRING 2 (ca. 8 uger)

Barnet bliver opmærksomt på sin egen krop og på de ting, der sker omkring barnet. Dett e udviklingsspring kan tage fra et par dage og op til to uger.

JERES BARN KAN VED TIGERSPRING 2:
• holde og dreje hovedet
• dreje sig fra siden om på maven
• sparke med ben og vift e med arme
• skære grimasser
• holde om ting
• opdage sine hænder og fødder
• udstøde korte lyde

FØRSTEHJÆLP:
• Tal med jeres barn – sæt dig stille ned med ansigtet helt henne ved barnet.
• Rør ved jeres barn – men vær opmærksom på, hvis barnet giver udtryk for, at det er for meget.

Fakta om tigerspring
Fænomenet er døbt tigerspring af hollænderne Hetty Van de Rijt og Frans Plooij, der gennem 25 år har studeret mere end 10.000 babyers adfærd. De har fundet ud af, at alle børn udvikler sig i mentale spring. Hvert spring, der sker nogenlunde samtidigt for alle, giver børnene mulighed for at samle informationer på en ny måde og bruge dem til at udvikle de færdigheder, de har brug for i deres udvikling – både fysisk og mentalt – for at blive velfungerende voksne. Men når det sker, vil barnet have en urolig periode, hvor det er besværligt og omklamrende og har brug for ekstra omsorg, fordi forandringerne i den mentale og fysiske udvikling, gør barnet uroligt. Det er en hård periode for både barn og forældre. Men bedst som man har lyst til at ringe efter professionel hjælp, bliver den lille, ulykkelige igen glad og medgørlig og behersker oven i købet pludselig nye færdigheder.

Kategorier
Børn Tigerspring

Tigerspring barnets udvikling

Dit barn tager otte mentale spring i løbet af de første 15 måneder. Spring, der kaldes tigerspring. Læs om dem her.

Du troede lige, I havde fundet en rytme, og at du altid kunne trøste og berolige. Men pludselig græder og pylrer din baby konstant. Måske kan det hjælpe lidt på dine bekymringer at tage et kig på teorien om tigerspring, som to hollandske forskere redegør for i bogen 60 vidunderlige uger. Et tigerspring er et udviklingsspring, hvor din baby gennemgår store forandringer, som en tid gør det forvirret og ekstra omsorgskrævende. Ifølge forskerparret kan du forvente otte tigerspring i det første års tid af din babys liv.

Din babys sprog

Otte faser af tigerspring
Når jeres barn tager et tigerspring vil I opleve, at dets humør vil gå op og ned. Tigerspring kommer som hovedregel, når jeres barn er 5, 8, 12, 19, 26, 37, 46 og 55 uger gammelt. Alle børn skal igennem den samme udvikling, men det er forskelligt, hvornår udviklingen begynder, så der er ingen grund til at blive urolig, hvis guldklumpen er mild og tilfreds i uge 5.

Kategorier
Børn Tigerspring

TIGERSPRING 1 (ca. 5 uger)

Barnets sanser er mere følsomme, og omgivelserne kan virke overvældende, så barnet bliver uroligt og usikkert.

JERES BARN KAN:
• fokusere på længere afstande
• blive mere opmærksomt
• smile for første gang eller oftere end før
• være vågent længere og mere aktivt
• græde rigtige tårer for første gang og måske oftere

FØRSTEHJÆLP:
• Tal med jeres barn – sæt dig stille ned med ansigtet helt henne ved barnet.
• Rør ved jeres barn – men vær opmærksom på, hvis barnet giver udtryk for, at det er for meget.

Fakta om tigerspring

Fænomenet er døbt tigerspring af hollænderne Hetty Van de Rijt og Frans Plooij, der gennem 25 år har studeret mere end 10.000 babyers adfærd. De har fundet ud af, at alle børn udvikler sig i mentale spring. Hvert spring, der sker nogenlunde samtidigt for alle, giver børnene mulighed for at samle informationer på en ny måde og bruge dem til at udvikle de færdigheder, de har brug for i deres udvikling – både fysisk og mentalt – for at blive velfungerende voksne. Men når det sker, vil barnet have en urolig periode, hvor det er besværligt og omklamrende og har brug for ekstra omsorg, fordi forandringerne i den mentale og fysiske udvikling, gør barnet uroligt. Det er en hård periode for både barn og forældre. Men bedst som man har lyst til at ringe efter professionel hjælp, bliver den lille, ulykkelige igen glad og medgørlig og behersker oven i købet pludselig nye færdigheder.

Kategorier
Børn Tigerspring

TIGERSPRING 4 (ca. 19 uger)

Barnet lærer, at verden er sat sammen af genstande, som fortsætter med at eksistere, uanset om han/hun kan se dem. Barnet er i stand til at lære, at enkle mønstre og overgange knytt er sig sammen som perler på en snor. Fra nu af vil udviklingsspringene vare længere. Dette varer mellem én og seks uger.

JERES BARN KAN I DET 4. TIGERSPRING:
• sige sine første “ord”
• trille fra ryg til mave – og omvendt
• strække armene ud for at blive taget op
• løfte sig op på hænder og fødder fra mavestilling
• tage fat om genstande med én hånd og flytte dem fra én hånd til den anden
• bevidst kaste legetøjet på gulvet
• reagere på sit spejlbillede
• reagere på sit navn

TEGN:
• har brug for mere støtte til hovedet.
• har udtalte humørsvingninger

FØRSTEHJÆLP:
• at se på billeder sammen med dig
• sange og rim
• at lege simple lege – for eksempel titte-bøh
• lege foran spejlet.

FAKTA OM TIGERSPRING
Fænomenet er døbt tigerspring af hollænderne Hetty Van de Rijt og Frans Plooij, der gennem 25 år har studeret mere end 10.000 babyers adfærd. De har fundet ud af, at alle børn udvikler sig i mentale spring. Hvert tigerspring, der sker nogenlunde samtidigt for alle, giver børnene mulighed for at samle informationer på en ny måde og bruge dem til at udvikle de færdigheder, de har brug for i deres udvikling – både fysisk og mentalt – for at blive velfungerende voksne. Men når det sker, vil barnet have en urolig periode, hvor det er besværligt og omklamrende og har brug for ekstra omsorg, fordi forandringerne i den mentale og fysiske udvikling, gør barnet uroligt. Det er en hård periode for både barn og forældre. Men bedst som man har lyst til at ringe efter professionel hjælp, bliver den lille, ulykkelige igen glad og medgørlig og behersker oven i købet pludselig nye færdigheder.

Kategorier
Børn Tigerspring

TIGERSPRING 3 (ca. 12 uger)

Barnet bliver mere opmærksomt på, at verden konstant er i bevægelse i det 3. tigerspring. Mor synes at være det eneste faste holdepunkt. Dette udviklingsspring gennemleves hurtigt. Springet kan vare op til én uge, men nogle spædbørn opfører sig normalt igen allerede efter én dag.

JERES BARN KAN I DET 3. TIGERSPRING:
• være mere livligt
• undersøge med munden
• danne nye lyde, der minder om tale
• udtrykke glæde ved for eksempel at kigge og lytt e – og vente på din reaktion
• opføre sig forskelligt over for forskellige mennesker
• næsten selv holde sit hoved oppe
• trække sig op i siddende stilling, mens det holder fast i dine fingre
• tage fat om ting med begge hænder
• undersøge dig, for eksempel dine hænder og dit ansigt

TEGN:
• er mindre livligt
• ønsker mere underholdning

FØRSTEHJÆLP:
• legetøj, der afgiver en dæmpet lyd
• rangler
• lege, hvor du løft er barnet op – for eksempel lege, at I flyver, eller lege, hvor du svinger barnet fra side til side (hold dog fat i kroppen – ikke i arme eller ben).

Fakta om tigerspring

Fænomenet er døbt tigerspring af hollænderne Hetty Van de Rijt og Frans Plooij, der gennem 25 år har studeret mere end 10.000 babyers adfærd. De har fundet ud af, at alle børn udvikler sig i mentale spring. Hvert tigerspring, der sker nogenlunde samtidigt for alle, giver børnene mulighed for at samle informationer på en ny måde og bruge dem til at udvikle de færdigheder, de har brug for i deres udvikling – både fysisk og mentalt – for at blive velfungerende voksne. Men når det sker, vil barnet have en urolig periode, hvor det er besværligt og omklamrende og har brug for ekstra omsorg, fordi forandringerne i den mentale og fysiske udvikling, gør barnet uroligt. Det er en hård periode for både barn og forældre. Men bedst som man har lyst til at ringe efter professionel hjælp, bliver den lille, ulykkelige igen glad og medgørlig og behersker oven i købet pludselig nye færdigheder.

Kategorier
Børn Tigerspring

TIGERSPRING 5 (ca. 26 uger)

Jeres barn vil begynde at opdage afstand og sammenhænge mellem ting og handlinger. Dette udviklingsspring kan vare fra én til fem uger.

JERES BARN KAN I DET 5. TIGERSPRING:
• udforske sin egen krop
• skabe sammenhæng mellem handling og ord. Forstå korte sætninger
• protestere, når mor eller far går
• vinke, klappe og eft erligne nik med hovedet
• sætt e sig op fra liggende stilling
• “danse” til lyden af musik
• stå uden støtt e
• gå med støtt e
• kravle
• anvende pincetgreb
• tømme skabe og hylder

TEGN:
• vil ikke skift es
• er bange for fremmede

FØRSTEHJÆLP:
• at lege gemmeleg (– rigtigt eller titt ebøh)
• sang- og bevægelseslege
• balancelege.

FAKTA OM TIGERSPRING
Fænomenet er døbt tigerspring af hollænderne Hetty Van de Rijt og Frans Plooij, der gennem 25 år har studeret mere end 10.000 babyers adfærd. De har fundet ud af, at alle børn udvikler sig i mentale spring. Hvert tigerspring, der sker nogenlunde samtidigt for alle, giver børnene mulighed for at samle informationer på en ny måde og bruge dem til at udvikle de færdigheder, de har brug for i deres udvikling – både fysisk og mentalt – for at blive velfungerende voksne. Men når det sker, vil barnet have en urolig periode, hvor det er besværligt og omklamrende og har brug for ekstra omsorg, fordi forandringerne i den mentale og fysiske udvikling, gør barnet uroligt. Det er en hård periode for både barn og forældre. Men bedst som man har lyst til at ringe efter professionel hjælp, bliver den lille, ulykkelige igen glad og medgørlig og behersker oven i købet pludselig nye færdigheder.

Kategorier
Børn Tigerspring

TIGERSPRING 8 (ca. 55 uger)

TIGERSPRING 8 (ca. 55 uger):
Jeres barn kan nu sætte sig et mål og indrette sine handlinger efter, at dette mål skal nås. Dette udviklingsspring varer mellem tre og seks uger.

JERES BARN KAN:
• sætte sig et mål og lave et program – for eksempel kan barnet hente kosten og begynde at feje gulvet
• vil gerne hjælpe dig med dit “program” – for eksempel hente sin tallerken, når du dækker bord
• gennemføre ting, som du beder det om
• afprøve sine egne programmer i lege, for eksempel at bade dukken, som det selv bliver badet

FØRSTEHJÆLP:
• at få lov til at gøre tingene selv
• få lov at afprøve ting, for eksempel give dukken et bad
• hjælpe med daglige gøremål
• at få fortalt historier
• at føre samtaler.

Kategorier
Børn Tigerspring

TIGERSPRING 6 (ca. 37 uger)

TIGERSPRING 6 (ca. 37 uger):
Barnet er nu i stand til at forstå, at visse genstande, fornemmelser og tanker hører sammen i grupper eller kategorier. Barnet vil nu lære mere om andres og egne følelser. Dett e spring varer fra tre til seks uger.

JERES BARN KAN:
• skelne former
• gentage ord
• efterligne
• blive jaloux
• finde på en leg
• opfordre til leg
• genkende genstande og kategorisere dem – for eksempel biler, dyr osv.
• forstå navne på dyr og genstande

TEGN
• har meget omskifteligt humør – bevæger sig fra grin til gråd på ingen tid
• bliver oft ere hidsigt
• har oft ere mareridt
• pludrer mindre

FØRSTEHJÆLP:
• ordlege – at give tingene navn
• at du giver barnet små opgaver – for eksempel at hente bolden
• efterligningslege.

FAKTA OM TIGERSPRING
Fænomenet er døbt tigerspring af hollænderne Hetty Van de Rijt og Frans Plooij, der gennem 25 år har studeret mere end 10.000 babyers adfærd. De har fundet ud af, at alle børn udvikler sig i mentale spring. Hvert tigerspring, der sker nogenlunde samtidigt for alle, giver børnene mulighed for at samle informationer på en ny måde og bruge dem til at udvikle de færdigheder, de har brug for i deres udvikling – både fysisk og mentalt – for at blive velfungerende voksne. Men når det sker, vil barnet have en urolig periode, hvor det er besværligt og omklamrende og har brug for ekstra omsorg, fordi forandringerne i den mentale og fysiske udvikling, gør barnet uroligt. Det er en hård periode for både barn og forældre. Men bedst som man har lyst til at ringe efter professionel hjælp, bliver den lille, ulykkelige igen glad og medgørlig og behersker oven i købet pludselig nye færdigheder.

Kategorier
Børn Tigerspring

TIGERSPRING 7 (ca. 46 uger)

TIGERSPRING 7 (ca. 46 uger):
Fra denne alder og frem kan dit barn begynde at forstå, at det må gøre nogle ting i en bestemt rækkefølge, for at de skal lykkes. Dette udviklingsspring varer mellem tre og syv uger.

JERES BARN KAN I TIGERSPRING 7:
• ofte pege i den retning, barnet ønsker at gå, når det bliver båret
• kravle baglæns ned ad en trappe
• gentage en leg
• hente ting på din opfordring
• “hjælpe til” med rengøringen og andre gøremål
• følge eller pege på en person eller genstand, som du har henledt opmærksomheden på
• prøve selv at tage tøjet af
• puste på maden
• sige nej, når der er noget, det ikke vil
• udpege nogle af sine kropsdele på din opfordring – for eksempel “Hvor er din næse?”
• forsøge sig med helt enkle puslespil
• begynde at tegne

TEGN:
• er bevidst uartigt
• er jaloux

FØRSTEHJÆLP:
• at hjælpe til med daglige gøremål
• selv at spise med ske
• eksperimentere med at klæde sig af og på
• udpege ting og give dem navne.

FAKTA OM TIGERSPRING
Fænomenet er døbt tigerspring af hollænderne Hetty Van de Rijt og Frans Plooij, der gennem 25 år har studeret mere end 10.000 babyers adfærd. De har fundet ud af, at alle børn udvikler sig i mentale spring. Hvert tigerspring, der sker nogenlunde samtidigt for alle, giver børnene mulighed for at samle informationer på en ny måde og bruge dem til at udvikle de færdigheder, de har brug for i deres udvikling – både fysisk og mentalt – for at blive velfungerende voksne. Men når det sker, vil barnet have en urolig periode, hvor det er besværligt og omklamrende og har brug for ekstra omsorg, fordi forandringerne i den mentale og fysiske udvikling, gør barnet uroligt. Det er en hård periode for både barn og forældre. Men bedst som man har lyst til at ringe efter professionel hjælp, bliver den lille, ulykkelige igen glad og medgørlig og behersker oven i købet pludselig nye færdigheder.